Styrelsen 2022

Ordförande: Anna Andersson
Vice ordförande: Karl Larsson
Sekreterare: Sekreterare Persson
Kassör: Kassör Karlsson
Ledamot: Ledamot Ettan
Ledamot: Ledamot Två
Ledamot: Ledamot Tre
Suppleant: Suppleant Ett
Suppleant: Suppleant Två

Vi tackar vår hudvudsponsor