Tävling

Vår aktiva tävlingssektion (TK) välkomnar alla som vill delta vid Ridklubbens regelbundna klubbtävlingar i både dressyr och hoppning.

Framförallt ordnar och ansvarar TK för tävlingar på klubbnivå, men också för våra lokala tävlingar.

Eftersom ryttarna befinner sig på olika kunskapsnivåer och har varierande tävlingsvana, har klubben och ridskolan arbetat fram ett tävlingssystem som passar alla, oavsett ålder, ridkunskap eller tävlingserfarenhet.

Tävlingskommiten

Tävlingskommittén (TK) har en bred och aktiv verksamhet. Framförallt ordnar och ansvarar TK för tävlingar på klubbnivå, men även för de lokala tävlingar som arrangeras två gånger per år.

Tk ansvarar också för att hinderparken är i gott skick och att cafeterian hålls öppen på klubbtävlingsdagarna.

Tävlingskommittén består av 10-12 personer, där samtliga innehar ansvarsposter eller är representanter från ridskolan.

TK har även med en representant i styrelsen.
Stora Ridhuset

Funktionär

Funktionärer

Till alla våra tävlingar behövs det funktionärer. Här nedan beskrivs de roller som behövs vid våra tävlingar

Domare
Dömer ekipagen i klassen och anlitas oftast externt. På våra debutantdressyrer kan ibland någon annan behörig från ridklubben/ridskolan vara domare.
Insläpp

Öppnar dörren till ridhuset så att ekipagen kommer in på banan.

Skrivare

Sitter bredvid domaren och antecknar poäng och domarens kommentarer till ritten.

Framridning

Finns på framridningsbanan och ser till att det är ordning och reda och att det inte är alltför många ekipage på banan. Ansvarar även för att rätt ekipage får komma in i rätt tid. Vi har max 6 ekipage på framridningen.  Rollen kräver god hästvana eftersom du finns i ridhuset med hästarna.

Regler

Regler

Till alla våra tävlingar behövs det funktionärer. Här nedan beskrivs de roller som behövs vid våra tävlingar

Vem kan tävla?
  • Du ska vara medlem i Riddklubben.
  • Du skall rida i en timmes grupp, lägst J4-nivå,  minst två gånger i månaden.
  • Du ska ha frågat din ridlärare om du är redo för att börja tävla.

 

Godkännande

För att få vara med och tävla måste du fråga din instruktör som godkänner om hen känner att du är redo att tävla.

Anmälan
Anmälan sker på de anmälningslistor som sätts upp på anslagstavlan för tävlingar. Anslagstavlan finns i stallet vid ingången. Anmälningslistor sätts upp två veckor före tävlingsdagen.

Anmälan är giltig när inbetalning av anmälningsavgiften är inebetalt (Swish)
Utrustning
Hästarnas ordinarie utrustning får inte bytas inför tävlingar. Det är inte tillåtet att byta schabrak.

Dressyrprogram

I tävlingens proposition framgår det vilket eller vilka dressyrprogram som är aktuella för tävlingen.

Dressyrprogram och protokoll finns på Svenska Ridsportförbundets hemsida

Uppritade dressyrprogram finn på Dressyrprogram.se